Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

         571 200 hektarlık tarım arazisi toplam potansiyeli içinde  sulamaya elverişli arazi miktarı 117 159 hektar, DSİ tarafından etüd edilen 7 027 ha ve 6 017 ha sulamaya elverişli arazinin ekonomik olarak sulanabilir miktarı 625 hektar civarındadır.

 

Yüzölçümü

5 712 km2

Tarıma elverişli arazi

147 616 ha

Sulanabilir arazi

117 159 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

 

Planlama projelendirme aşaması

58 908 ha

Yatırım programı aşaması

32 027 ha

İşletme aşaması

24 704 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

 

İşletme aşaması

20 000 ha

SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

819 mm

Toplam su potansiyeli

1 459,13 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

1 384,13 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

75 hm 3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam enerji potansiyeli

  4 636,70 GWH/Yıl

Planlama projelendirme aşaması

  136,70 GWH/Yıl

Yatırım programı aşaması

İşletme aşaması

  4 500,00 GWH/Yıl

 

HİDROLİK POTANSİYEL  

Bölgenin önemli su kaynaklarından bazıları; Melen , Göksu ,Çanak dere,Salliman dere ,Kuzulu dere,Kılıclı dere,Büyük dere,Düz dere,Yılgın dere,Kabakoz dere, Istranca Dereleridir.  Bölgemizin toplam   1 993  hm 3 yerüstü ve 75 hm 3 yeraltı suyu potansiyeli mevcuttur.

  ENERJİ PROJELERİ 

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yatırım programında olup inşaatı devam eden enerji projesi bulunmamaktadır.Ancak Melen HES Projesinin etüd kapsamında çalışmaları devam etmektedir.

  HİZMET PROJELERİ

Bölgemizin hizmet sektöründeki tek projesi , halen yatırım programında bulunan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesidir..