Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü esas olarak 39 ilçeye bölünmüş olan İstanbul iline su sağlanması amacıyla kurulmuştur. Ayrıca Kocaeli’ne bağlı Gebze ilçesi de içmesuyu açısından İstanbul su dağıtım sistemine bağlı olduğu için DSİ 14. Bölge Müdürlüğü görev alanı içinde sayılmıştır.12.6.1993 gün ve 93/4539 sayılı ve 20.12.1993 gün ve 93/5207 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile yeniden kurulan DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün görev alanı, sadece Büyük İstanbul Su Temin Projesi ile ilgili çalışmaları kapsamak üzere Düzce, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli illerini de içine alarak genişlemiştir. Böylece DSİ 14. Bölge Müdürlüğü görev alanı; Batı’da Bulgaristan sınırından Doğu’da Melen Çayı’na, Kuzey’de Karadeniz’den Güney’de Marmara Denizi’ne kadar uzanan 37 974 km2 lik bir alanı ve İstanbul dahil 6 ili kapsar bir duruma gelmiştir.

 

Tarihçe

DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün görev alanının en ilginç özelliği Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer almasıdır. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı aynı zamanda proje alanını da ikiye bölmektedir. Batıda, Avrupa yakasında en belirgin coğrafi yapılar doğal bir liman olan Haliç, Büyükçekmece ve Küçükçekmece lagün gölleri ve birbirini izleyen alçak tepeler arasında kalan küçük drenaj alanlarıdır.