2021 YILI İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

25.10.2021 / Gösterim Sayısı : 2921 / Arşiv

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüze alımı yapılacak olan Daimi İşçi kadroları için 04-13 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan Yazılı, Sözlü ve Uygulama sınavları sonucunda Asil Kazananlar ile sırasıyla Yedek Kazanan adayların listesi pozisyonlarına göre ekli tabloda yer almaktadır.
Sınavlar sonucunda Asil listede yer alan adayların ekteki ”Kamu Kurumuna ilk defa İşçi Olarak Atanacakların İçin Başvuru Formu” nu  doldurmaları ve aşağıda yer alan atamaya esas belgeleri hazırlayarak, DSi 14.Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne dilekçe ekinde 01-05/11/2021 tarihleri arasında elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu duyuru TEBLİĞ MAHİYETİNDE olup sınav sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
KURUMUMUZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
*Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)
*Nüfus Cüzdan Fotokopisi
*İkametgâh Belgesi ( E-devletten çıktı alınabilir)
*Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)
*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınmış sağlık raporu (Aslı)
*Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu.(Aslı)
*Son üç ay içerisinde çekilmiş (Erkek Adayların Takım Elbise ve Kravatlı) 5 adet vesikalık fotoğraf.
* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)
*Öncelik Belgesi. (Asil adaylardan öncelikli olanlardan istenecek.)
*Kamu Kurumuna ilk defa İşçi Olarak atanacaklar için Başvuru Formu.

                                                                                                     başvuru formu.docx
                                                                                                 İşçi Alımı Sınav Sonuçları.pdf