Menüler

SULAMA PROJELERİ

         571 200 hektarlık tarım arazisi toplam potansiyeli içinde  sulamaya elverişli arazi miktarı 117 159 hektar, DSİ tarafından etüd edilen 7 027 ha ve 6 017 ha sulamaya elverişli arazinin ekonomik olarak sulanabilir miktarı 625 hektar civarındadır.


Yüzölçümü 5 712 km2
Tarıma elverişli arazi 147 616 ha
Sulanabilir arazi 117 159 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları  
Planlama projelendirme aşaması 58 908 ha
Yatırım programı aşaması 32 027 ha
İşletme aşaması 24 704 ha
DSİ Yer altı Sulamaları  
İşletme aşaması 20 000 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 819 mm
Toplam su potansiyeli 1 459,13 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 1 384,13 hm 3 / yıl
Yer altı suyu 75 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli   4 636,70 GWH/Yıl
Planlama projelendirme aşaması   136,70 GWH/Yıl
Yatırım programı aşaması
İşletme aşaması   4 500,00 GWH/Yıl

 

HİDROLİK POTANSİYEL  

Bölgenin önemli su kaynaklarından bazıları; Melen , Göksu ,Çanak dere,Salliman dere ,Kuzulu dere,Kılıclı dere,Büyük dere,Düz dere,Yılgın dere,Kabakoz dere, Istranca Dereleridir.  Bölgemizin toplam   1 993  hm 3 yerüstü ve 75 hm 3 yeraltı suyu potansiyeli mevcuttur.

  ENERJİ PROJELERİ 

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yatırım programında olup inşaatı devam eden enerji projesi bulunmamaktadır.Ancak Melen HES Projesinin etüd kapsamında çalışmaları devam etmektedir.

  HİZMET PROJELERİ

Bölgemizin hizmet sektöründeki tek projesi , halen yatırım programında bulunan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesidir..