Menüler

01.03.2017 PERSONEL DURUMU

Devlet Memurları 206
Mühendis 114
Mimar/Matematikçi 2
Tekniker/Teknisyen/Programcı 26
Genel İdare Hizmetleri 54
Sağlık Hizmetleri 3
Avukatlık Hizmetleri
6
Yardımcı Hizmetler 1
Daimi İşçi 155
4/C, 4/B 36

İnşaat Mühendisi 36
Makine Mühendisi 10
Elektrik Mühendisi
8
Maden Mühendisi
4
Meteoroloji Mühendisi
6
Kimya Mühendisi
6
Harita Mühendisi 9
Ziraat Mühendisi
12
Jeoloji Mühendisi
9
Jeofizik Mühendisi
3
Çevre Mühendisi
9
Orman Mühendisi
1
Elektronik Mühendisi
1
Mimar 2
Bilgisayar Mühendisi
2
Gıda Mühendisi
2
Matematik Mühendisi 1
Metalurji Mühendisi
1
Kimyager 1
Tekniker 14
Teknisyen 7