Menüler

İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Başladı

26.09.2019
İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Başladı

DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca 23-27.09.2019 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı’ DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. 

Çalıştaya;  DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, DSİ 14. Bölge Müdürü V.  Dr. Celaleddin Ensar Şengül, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu, Şube müdürleri ve ilgili mühendisler iştirak ettiler.

Genel Müdür Yardımcımız Kaya Yıldız Çalıştay bünyesinde bir değerlendirme konuşması yaparak,  Çalıştayın önemine vurgu yapmış, Çalıştayın başarılı geçmesi ve faydalı olması için temennide bulunmuştur.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu ilk olarak DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması ihtiyacından yola çıkılarak, Stratejik Yönetim yaklaşımının benimsendiğini ve Kamu Yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilerek hazırlanan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 2003 yılında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu; su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi süreçlerinin Stratejik Yönetim anlayışı ile gerçekleştirilmesinde etkin ve yol gösterici birim olan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın “İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı” nın başarılı geçmesi ve faydalı olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu’nun konuşmasının ardından Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak kürsüye davet edildi. İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı’nın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca 2013 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Daire Başkan Yardımcısı Sn Mustafa Parlak, çalıştayların seminerlerden farklı olarak katılımcıların aktif katılımının ve görüş aktarımının çok önemli olduğunu söyledi.  Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak konuşmasının sonunda Çalıştaya ev sahipliği yapan DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından konuyla ilgili bir sunum gerçekleştiren Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak, Çalıştay programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Beş gün sürecek çalıştayda ele alınacak konu başlıkları “Kamu İç Kontrol Standartlarına Eylem Planı Yazılım Programı Uygulamalı Anlatım, Kurumsal Risk Yazılım Taslağı Görüş ve Öneriler, Kurumsal Risk Yönetim Süreci Denetim Bulguları, İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetleri ve Risk Değerlendirmesi, Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Örnek Çalışma, İş Yerinde Kaliteli İletişim” şeklindedir.