Menüler

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde ‘2023’e Doğru Türkiye’nin Su Vizyonu Ne Olmalıdır?’ Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı Başladı

15.03.2018
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde ‘2023’e Doğru Türkiye’nin Su Vizyonu Ne Olmalıdır?’ Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı Başladı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Hukuku ve Politikası Dairesi Başkanlığı tarafından 14-16 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘2023’e Doğru Türkiye’nin Su Vizyonu Ne Olmalıdır?’ konulu hizmet içi eğitim programı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı.Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan’ın başkanlık ettiği eğitim programına; Çevre ve Orman Bakanlığı Emekli Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya ve DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar başta olmak üzere ilgili kurumlarda şube müdürü, uzman, mühendis ve akademisyen olarak görev yapanlar iştirak etti.

Eğitim programının açılış konuşması DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar tarafından gerçekleştirildi. Su konusunun ülke gündemi ve uluslararası gündemin üst sıralarında yerini aldığını ve su sıkıntısının bazı bölgelerde su krizine dönüşme ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Sedat Özpınar, ikamesi mümkün olmayan suyun 21. yüzyılın stratejik kaynaklarından biri olacağının kesin olduğunu belirtti. Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını ve bu durumun su kaynaklarının verimli kullanımını ve entegre yönetimini gerekli kıldığını ifade eden Bölge Müdürü Sedat Özpınar, bu bağlamda Türkiye’nin yenilenebilir, ucuz ve çevre dostu olan hidroelektrik potansiyelinden ve diğer su kaynaklarından verimli ve sürdürülebilir biçimde faydalanması amacıyla gerekli projelerin hayata geçirilmesinin öneminden bahsetti. DSİ Genel Müdürlüğü’nün baraj, hidroelektrik santrali ve sulama projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirten Bölge Müdürü Sedat Özpınar, Türkiye’nin en büyük içme suyu projesi olan ve İstanbul’un 2071 yılına kadarki su ihtiyacını garanti altına alacak olan Melen Sistemi’nin üçüncü aşamasını da tamamlamak üzere Melen Barajı’nın inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü de sözlerine ekledi. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl dönemi olan 2023 yılına doğru ülkemizin su kaynakları vizyonunun, Avrupa Birliği ile yürütülen tam üyelik müzakereleri ve bölgesel gelişmeler göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve değişen koşullara göre gözden geçirilmesi gerektiğine değinen Bölge Müdürü Sedat Özpınar; üç günlük hizmet içi eğitim programının bu amaçlara hizmet etmesini ve verimli geçmesini temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.Tanıtım Filmi’nin izlenmesinin ardından kürsüye Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan davet edildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2011 yılında kurulduğunda en önemli hususlardan birinin su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ile alakalı politika geliştirmek olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, Bakanlığın bu minvalde çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi. Verilerin gözden geçirilmesinden sonra; politika geliştirme, standart geliştirme, planlama, izleme, yatırım ve denetimin su yönetiminin bileşenleri olduğunu söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın hedeflerinden birinin de suyun havza bazında kalite ve miktarının bütüncül yönetimi olduğunu belirtti. Su yönetiminde 2011 yılından önceki sorunları koordinasyon eksikliği, kirlilik oluştuktan sonra tedbir alma, izleme parametrelerinin yetersiz olması, AB normlarına uyumsuzluk, suya harcanan hizmetlerin maliyetlerinin geri karşılanmaması olarak sıralayan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan; havza koruma eylem planları, havza master planları, kurak dönem planlamaları, taşkın yönetim planları, sektörel tahsis planları ve nehir havzası yönetim planları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Suyun yönetiminde kanuni çerçevenin önemine değinen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan; Su Kanunu hakkında bilgi vererek, Türkiye’de suyla ilgili mevzuatta çok parçalı bir yapının olduğunu ve Su Kanunu ile bunun giderilmesinin amaçlandığını belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan su mevzuatının Türkiye’deki gelişimi, AB mevzuatıyla ilgili çalışmalar, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasından sonraki mevzuat çalışmaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yönetmelik çalışmaları ve Ulusal Su Bilgi Sistemi hakkında da katılımcıları bilgilendirerek,  konuşmasını katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, Bölge Müdürü Sedat Özpınar’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.