Menüler

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Kalite Kontrol Teknik Semineri Başladı

18.10.2017
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Kalite Kontrol Teknik Semineri Başladı

DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı’nca 16-20 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Kalite Kontrol Teknik Semineri’ DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanı Tuncer Dinçergök’ün başkanlık ettiği seminere; daire başkan yardımcıları, DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül, şube müdürleri ile ilgili mühendis ve laborantlar iştirak etti.

Seminerin açılış konuşması DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül tarafından gerçekleştirildi. DSİ’nin görev, yetki ve sorumluluklarına değinen Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül, DSİ’nin inşaatı devam eden büyük projeleri arasında bulunan Melen Barajı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi veren Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül, TAKK Dairesi Başkanlığı’nın DSİ’nin kurumsal imajı açısından olumlu bir yeri olduğunu sözlerine ekledi. DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün akreditasyon sürecinde ilk sıralarda yer aldığını belirten Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül; su kalitesi izleme programlarında mikrobiyoloji parametreleri için pilot bölge olarak seçilerek akreditasyon belgesi alan DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün bu konuda ilk bölge müdürlüğü olma başarısını gösterdiğini belirtti.  Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün akredite deney sayısını 42’den 83’e çıkardığını ve ağır metal su analizlerinde pilot bölge olarak görev yaptığını da sözlerine ekledi. Seminerin faydalı geçmesini temenni eden Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Celaleddin Ensar Şengül’ün konuşmasının ardından ‘Melen Barajı Tanıtım Filmi’ izlendi.

Tanıtım Filminin izlenmesinin ardından Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanı Tuncer Dinçergök kürsüye davet edildi.

2017 yılı içerisinde deney laboratuvarlarının dördüncü, kalibrasyon laboratuvarlarının üçüncü akreditasyon belge yenileme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Daire Başkanı Tuncer Dinçergök, DSİ Laboratuvarlarında yürütülmekte olan akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Akreditasyon belgesine sahip olmanın önemine vurgu yapan Daire Başkanı Tuncer Dinçergök, belgelendirme sonrasında TÜRKAK tarafından yılda bir kez yapılan gözetim denetimlerine değinerek bu denetimlerin temel gerekçesinin uygunsuzlukların yerinde tespit edilerek, laboratuvarlarda hizmet kalitesini arttırılması ve sürekli iyileştirme için zemin oluşturulması olduğunu belirtti.  

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı’nın iş yükünün artması nedeniyle personel ihtiyacına gereksinim duyulduğunu ifade eden Daire Başkanı Tuncer Dinçergök,  başta cihaz alımları için olmak üzere ödenek ihtiyacının da bulunduğunu belirtti.  Bir önceki seminerden bu güne Daire Başkanlığınca yerine getirilen faaliyetler ve hedefler hakkında katılımcıları bilgilendiren Daire Başkanı Tuncer Dinçergök; eğitim faaliyetleri,  DSİLAB programı ihalesi ve deney başvurularının e-devlet üzerinden alınması hususundaki çalışmalar hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.  Seminer programı hakkında bilgi veren Daire Başkanı Tuncer Dinçergök; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu başta olmak üzere ev sahibi DSİ 14. Bölge Müdürlüğü ile seminerine katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Beş gün boyunca sürecek olan seminerde ele alınacak konu başlıkları şunlardır: TÜRKAK belge yenileme denetimi değerlendirmesi ve 4. Akreditasyon Dönemi;  İç kontrol, kurumsal risk yönetimi ve süreç değerlendirme;  TS EN ISO/IEC 17025’e göre metodun geçerli kılınması (validasyon), doğrulanması (verifikasyon) ve ölçüm belirsizliği eğitimi; Metot geçerli kılma ve doğrulama prosedüründeki değişiklikler ve belirsizlik hesapları; Laboratuvar verilerinin kullanılmasında istatistiksel metotlar; Sevgi dolu yaşam ve iletişimde ustalaşma;  TS EN ISO 14688-1 ve TS EN ISO 14688-2’ye göre zemin sınıflaması;  Yapı malzemeleri deney numuneleri, numune miktarları ve numune alım koşulları;   Altyapı projelerinde servis ömrüne dayalı kalite denetimi; Beton Agregası ile gelen çok ince malzeme oranı ile kil topaklarının beton özellikleri üzerindeki etkileri ve klasik metilen mavisi deneyi ile modifiye metilen mavisi deneyinden elde edilen sonuçlar ve yorumları;  Demir çekme deneyinde mühendislik eğrisi ile gerçek eğrinin karşılaştırması; Beton Deneyleri Eğitim Videoları, Beton uygulamalarına yönelik kalite kontrol faaliyetleri;  DSİ Laboratuvarlarında 2017 yılında gerçekleştirilen TÜRKAK belge yenileme uygunsuzluklarının değerlendirilmesi ve dokümantasyon yenilikleri;  Yerüstü su kalitesi izleme çalışmaları ve Moritanya’da laboratuvar kurulması;  Kalıntı analizleri; DSİLAB programı güncelleme çalışmaları e-devlet uygulamaları; Laboratuvarda iş sağlığı güvenliği ve riskleri;  Arazi sınıflandırma ve sulama suyu analizlerinin değerlendirilmesi;  DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen süspanse sediment çalışmaları;  Silindir ile sıkıştırılmış beton (SSB) tasarımı ve kalite kontrolü;  Basınç kalibrasyonu;   Kalibrasyon hizmet alımında dikkat edilmesi gereken parametreler.